Tìm gì giữa chốn trần gian dạ thưa tìm chút Bình An đủ rồi

Tìm gì giữa chốn
trần gian
Dạ thưa tìm chút
Bình An đủ rồi

Tìm gì giữa chốn trần gian dạ thưa tìm chút Bình An đủ rồi

Mẹ
Là người sinh ra ta
Là người dạy ta
khôn lớn
Là người hy sinh
vì ta cả cuộc đời
Là người cho đi mà
không đòi hỏi, nhận
lại điều gì

Mẹ

IM LẶNG VÀ MỈM CƯỜI
Đó là 2 vũ khí lợi hại nhất
MỈM CƯỜI để giải quyết
nhiều vấn đề
IM LẶNG để tránh những
vấn đề rắc rối

IM LẶNG VÀ MỈM CƯỜI

Con xin lỗi !
Bao lần làm mẹ khóc
Giọt lệ buồn khó nhọc
rớt trên mi
Con xin lỗi !
Có lúc đã quê đi
Ơn dưỡng dục chẳng
khi nào mẹ nhắc

Con xin lỗi !

Sống phút nào thì
phải cố tận hưởng,
đừng cật lực làm
chỉ để có một
‘ngôi mộ’ đẹp

Sống phút nào thì  phải cố tận hưởng,  đừng cật lực làm  chỉ để có một  ‘ngôi mộ’ đẹp