Trên đời này Không có ai yêu thương bạn bằng CHA MẸ bạn đâu

Trên đời này
Không có ai
yêu thương bạn bằng
CHA MẸ bạn đâu
Lúc bạn gặp khó khăn
người khác có thể
quay lưng
Nhưng cha mẹ bạn thì
không bao giờ

Trên đời này Không có ai yêu thương bạn bằng CHA MẸ bạn đâu

Kiếp người
sống được bao lâu
xuôi tay nhắm mắt
qua cầu gió bay
Hãy vui cho hết kiếp này
Đừng gieo ân oán
đọa đày lẫn nhau…

Kiếp người sống được bao lâu  xuôi tay nhắm mắt  qua cầu gió bay

Đi đúng giày sẽ
không đau chân
Yêu đúng người
sẽ không đau tim
Chơi đúng bạn
sẽ không đau đầu

Đi đúng giày sẽ không đau chân

THẾ GIỚI NÀY
chẳng có ai là của
riêng ai
chẳng có gì là mãi mãi
Nếu không biết trân trọng
và giữ gìn
Thì bất cứ thứ gì cũng
có thể ra đi
Bất cứ thứ gì cũng
có thể lạc mất

THẾ GIỚI NÀY chẳng có ai là của riêng ai  chẳng có gì là mãi mãi

ĐỒ ĐẠC
không cần đắt tiền
Vừa vặn là được
NHÀ CỬA
không cần rộng
Ấm áp là được
NGƯỜI
không cần hoàn hảo
THƯƠNG YÊU mình là đủ

ĐỒ ĐẠC không cần đắt tiền Vừa vặn là được