Trên đời này thực ra chẳng có ai mà hợp nhau hết cả

Đàn bà
không sợ nghèo
chẳng sợ vất vả
Chỉ sợ gặp phải người
chồng bạc bẻo

Đàn bà

Trên đời này
thực ra chẳng có ai mà
hợp nhau hết cả
Chẳng qua là do người
ta biết lắng nghe, biết
chịu đựng, luôn cố hiểu
nhau và cố gắng nhường
nhịn nhau mà thôi.

Trên đời này thực ra chẳng có ai mà hợp nhau hết cả

Cuộc đời
có 3 cái đừng:
– Đừng hứa khi vui
– Đừng trả lời khi nóng
giận
– Đừng quyết định khi
buồn

Cuộc đời  có 3 cái đừng

Tôi muốn tâm tĩnh lặng
Học cách sống bình yên
Tôi muốn những ưu phiền
Vùi sâu trong ký ức!

Tôi muốn tâm tĩnh lặng

Có biết cảm ơn
con người mới học được
cách tu tâm dưỡng tín
Biết cảm ơn sẽ khiến
trong lòng bạn tràn đầy
tình yêu thương

Có biết cảm ơn