5 câu nói cực hay về cuộc sống 2019 càng đọc càng thấm thía

TÔI BÂY GIỜ
Chẳng còn hy vọng sẽ có
ai tốt với mình nữa
Ai tốt với tôi, tôi tốt lại
Ai lạnh nhạt, tôi lạnh nhạt lại
Ai bỏ rơi tôi
tôi cũng không cần nữa!

5 câu nói cực hay về cuộc sống 2019 càng đọc càng thấm thía

NẾU
bạn thật sự quan trọng
với một ai đó
Tự họ sẽ tìm cách để ở
cạnh bạn, trò chuyện với
bạn, dành thời gian
cho bạn…

5 câu nói cực hay về cuộc sống 2019 càng đọc càng thấm thía

YÊU NHAU
2 năm 3 năm hay 10 năm
Chưa chắc đã bên nhau
Gặp nhau 3 tháng đã
cưới nhau
NHÂN DUYÊN
chính là như vậy!

5 câu nói cực hay về cuộc sống 2019 càng đọc càng thấm thía

CHẲNG LO
không có
người yêu
Chỉ lo không có
tiền tiêu mỗi ngày!

5 câu nói cực hay về cuộc sống 2019 càng đọc càng thấm thía

Xã hội này
Mọi thứ chỉ là
TRÒ ĐÙA
Ai thật lòng thì
người ấy thua!

5 câu nói cực hay về cuộc sống 2019 càng đọc càng thấm thía