5 câu nói hay nhất trong đời sống và gia đình

Trên đời này
có hai thứ không thể
trực tiếp nhìn vào
Một là mặt trời
Hai là lòng người

5 câu nói hay nhất trong đời sống và gia đình

Cái thân làm tội cái đời
Cái miệng nói lắm
thành lời hại thân
Bao nhiêu cái họa
đường trần
Đều do cái miệng nên
cần phải tu

5 câu nói hay nhất trong đời sống và gia đình

Kiếp người sống được
bao lâu
Xuôi tay nhắm mắt
qua cầu gió bay
Hãy vui cho hết
kiếp này
Đừng gieo ân oán
đọa đầy cho nhau

5 câu nói hay nhất trong đời sống và gia đình

Điều quý giá nhất là
gia đình
Không cần giàu sang
phú quý
Chỉ cần mọi người trong
nhà khỏe mạnh, yên vui
không đau, không bệnh
là đủ rồi

5 câu nói hay nhất trong đời sống và gia đình

Con người
hơn nhau
Không phải ở địa vị
Không phải ở trình độ
Không phải ở kinh tế
Mà là hơn nhau ở
CÁCH SỐNG !

5 câu nói hay nhất trong đời sống và gia đình