5 câu nói hay sâu sắc và thấm thía trong cuộc sống hằng ngày 2019

Lưỡi không xương nhiều
đường lắt léo
Miệng không vành méo
mó tứ phương
Sống trên đời dù tốt cỡ
nào cũng sẽ có bao nhiêu
lời đàm tiếu. Cho nên hãy
sống như thế nào
đừng để đánh mất đi thiện
lương bản thân mình
là được!

5 câu nói hay sâu sắc và thấm thía trong cuộc sống hằng ngày 2019

Đừng tùy tiện
PHƠI BÀY
VẾT THƯƠNG
của mình cho
người khác xem
Vì giữa xã hội này
bạn chẳng thể
phân biệt rõ
Ai là người sẽ
BÔI THUỐC cho bạn
Ai sẽ là người
XÁT MUỐI vào nó…

5 câu nói hay sâu sắc và thấm thía trong cuộc sống hằng ngày 2019

ĐỪNG PHÁN XÉT AI
khi bạn không ở
trong hoàn cảnh
của họ
Có nhiều chuyện chỉ
có người trong cuộc
mới hiểu

5 câu nói hay sâu sắc và thấm thía trong cuộc sống hằng ngày 2019

Đâu phải sống ở đời
người ta làm mình
tổn thương thì mình
phải trả đũa lại.
Nghĩa cử cao đẹp và
cách trả thù sâu sắc
nhất đó là
THA THỨ VÀ
NGỪNG QUAN TÂM

5 câu nói hay sâu sắc và thấm thía trong cuộc sống hằng ngày 2019

Đời này
Mỗi nhà mỗi cảnh
Mỗi cây mỗi quả
Vì trong chăn mới biết
CHĂN CÓ RẶN
Đừng bao giờ vội
đánh giá hạnh phúc
của người khác qua
những gì
HỌ THỂ HIỆN
BÊN NGOÀI

5 câu nói hay sâu sắc và thấm thía trong cuộc sống hằng ngày 2019