5 câu nói hay tâm đắc và sâu sắc nhất trong cuộc sống 2019

Cố gắng lên
Đừng bao giờ gục ngã
Dù cuộc đời
Bão tố phong ba
Hãy vững tin
Mà bước lên phía trước
Đừng bao giờ
Lùi lại phía sau

5 câu nói hay tâm đắc và sâu sắc nhất trong cuộc sống 2019

Dựa váo núi
núi sẽ đổ
Dựa vào sông
nước sẽ chảy đi
Dựa vào người
người bỏ ta đi mất
Sống trên đời này
muốn tồn tại
CHỈ CÓ THỂ DỰA VÀO
CHÍNH MÌNH MÀ THÔI!

5 câu nói hay tâm đắc và sâu sắc nhất trong cuộc sống 2019

Nếu không nợ nhau
làm sao gặp gỡ
Duyên đến nên quý
duyên hết nên buông
Hoa nở là hữu tình
hoa rơi là vô ý
Người đến là duyên khởi
người đi là duyên tàn
Duyên sâu thì hợp
duyên mỏng thì tan
Vạn pháp do duyên
vạn sự tùy duyên

5 câu nói hay tâm đắc và sâu sắc nhất trong cuộc sống 2019

Người đời
không nuôi ta
ngày nào
Lúc ta khổ
họ không lo cho ta
Lúc ta vui họ cũng
chẳng quan tâm
Mà có khi còn
GANH GHÉT
Thế nên đừng
bận tâm lo sợ bị họ
ĐÁNH GIÁ VỀ MÌNH

5 câu nói hay tâm đắc và sâu sắc nhất trong cuộc sống 2019

Đừng buồn, đừng khóc
đừng gục ngã
Chuyện gì qua rồi
hãy cho qua
Đứng dậy vươn vai
cười một cái
Nỗi buồn tan biến
nhanh thôi mà

5 câu nói hay tâm đắc và sâu sắc nhất trong cuộc sống 2019