5 câu nói hay và sâu sắc càng đọc càng thấy thấm

Nhớ nhé
Tiền bạc không
bao giờ là đủ
Con người không ai
là hoàn hảo cả
Tập sống chân thành
và khiêm tốn
Đối xử với người khác
tốt một chút
Để tạo phước cho mình

5 câu nói hay và sâu sắc càng đọc càng thấy thấm

Tôi không sợ ai đó
đâm lén từ phía sau
Tôi chỉ sợ
khi quay lại nhìn
người đâm mình
Thì đó là người
mà tôi dùng cả
trái tim để đối đãi

5 câu nói hay và sâu sắc càng đọc càng thấy thấm

Từ bỏ
không có nghĩa là
chịu thua
Mà là không muốn
chạy đua với
những thứ vô nghĩa

5 câu nói hay và sâu sắc càng đọc càng thấy thấm

Tiền
không quan trọng
bằng tình nghĩa
Nhưng đôi lúc bạn
sẽ nhận ra rằng:
Không có tiền thì
tình nghĩa cũng
phôi phai

5 câu nói hay và sâu sắc càng đọc càng thấy thấm

Tôi không
hoàn hảo
Nhưng ít nhất tôi
không giả tạo
với ai

5 câu nói hay và sâu sắc càng đọc càng thấy thấm