5 câu nói hay và thâm thúy nhất về cuộc sống 2019

Dao lam hai lưỡi
mỏng manh
Miệng đời nhiều
lưỡi bẩn tanh kinh người
Lưỡi không xương
trăm đường lắt léo
Miệng không vành
méo mó tứ phương

5 câu nói hay và thâm thúy nhất về cuộc sống 2019

– Có sắc thì bạn tới
– Có tiền thì bạn chơi
– Có hơi thì bạn dựa
Đời là vậy
Mấy ai đến với nhau
bằng sự chân thành

5 câu nói hay và thâm thúy nhất về cuộc sống 2019

Từ nhỏ
Tôi nghĩ ma đáng sợ
Nhưng lớn lên rồi tôi
mới thấy
Có 1 số người còn
đáng sợ hơn ma.

5 câu nói hay và thâm thúy nhất về cuộc sống 2019

Khi niềm tin đã
không còn
Những lời xin lỗi
bỗng trở nên
vô nghĩa

5 câu nói hay và thâm thúy nhất về cuộc sống 2019

Làm người
có thể nghèo,
có thể xấu,
có thể bẩn,
có thể hôi
Nhưng
không được hèn

5 câu nói hay và thâm thúy nhất về cuộc sống 2019