5 câu nói hay và thâm thúy trong cuộc sống đọc để ngẫm 2019

Cuộc sống
là phải trải qua thăng trầm
khi đó bạn mới biết quý trọng
thứ gì đó, mới biết ai là
người thật lòng với ta

5 câu nói hay và thâm thúy trong cuộc sống đọc để ngẫm 2019

Đừng bao giờ bỏ cuộc
Ngày hôm nay
có thể khó khăn
Ngày mai có thể
tệ hơn nữa
Nhưng ngày kia có thể
là một ngày tuyệt vời

5 câu nói hay và thâm thúy trong cuộc sống đọc để ngẫm 2019

Người ta cho rằng
sống một mình
rất cô đơn
Nhưng thật ra, sống
với nhiều người
không hiểu mình
mới là cô đơn nhất

5 câu nói hay và thâm thúy trong cuộc sống đọc để ngẫm 2019

Những khi ta buồn
Ta mới phát hiện
ra rằng
Danh bạ thì dài
nhung chẳng biết
nhắn tin, gọi điện
cho ai???

5 câu nói hay và thâm thúy trong cuộc sống đọc để ngẫm 2019

Mỉm cười không mệt
Tức giận mới mệt
Chân thành không mệt
Giả dối mới mệt
Rộng rãi không mệt
Ích kỷ mới mệt

5 câu nói hay và thâm thúy trong cuộc sống đọc để ngẫm 2019