5 câu nói hay về tình yêu phụ nữ nên đọc một lần trong đời

Hiểu nhau
đâu phải nói nhiều
Yêu nhau đâu phải
sớm chiều bên nhau
Xa nhau
mới biết lòng chung thủy
Đợi chờ mới biết
giá trị của tình yêu

5 câu nói hay về tình yêu phụ nữ nên đọc một lần trong đời

Lời nói gió bay
Hứa càng hay
Chia tay càng
thấm..!

5 câu nói hay về tình yêu phụ nữ nên đọc một lần trong đời

ĐÀN BÀ
Không sợ nghèo
Chẳng sợ vất vả
chỉ sợ gặp phải
người
chồng bạc bẽo

5 câu nói hay về tình yêu phụ nữ nên đọc một lần trong đời

ĐÔI KHI
Người ta khóc
không phải vì yếu đuối
mà bởi vì họ đã
phải cố tỏ ra
mạnh mẽ trong một
thời gian khá dài

5 câu nói hay về tình yêu phụ nữ nên đọc một lần trong đời

Phụ nữ thông minh
Đánh phấn
không đánh ghen
Phụ nữ hiện đại
Kiếm tiền
không kiếm chuyện
Phụ nữ khôn
Giữ sắc
không giữ chồng

5 câu nói hay về tình yêu phụ nữ nên đọc một lần trong đời