Những câu nói hay đáng để suy ngẫm trong cuộc sống

Sai thì sửa!
Ngã thì đứng dậy!
Không biết thì hỏi!
Không đi thì chẳng
bao giờ tới!

Sai thì sửa!

Đừng bao giờ
lừa dối người khác
Bởi vì những người mà bạn
lừa dối được đều là
những người tin tưởng bạn
Và niềm tin một khi đã mất
thì không bao giờ quay lại
như lúc ban đầu!

Đừng bao giờ

Đời ngắn lắm
hãy rộng lòng tha thứ
Bởi trần gian
được mất vốn vô thường
Nếu có thể
hóa thân làm cơn gió
Chẳng bao giờ
mang nặng những
bi thương

Đời ngắn lắm

Cuộc sống thay đổi
Con người đổi thay
Cuộc sống nhiều màu
Con người nhiều mặt
Cười đâu phải là vui
Khóc đâu phải là buồn
Vở kịch của bạn
có bao nhiêu khán giả?
Mà khiến bạn phải
vất vả vào vai?
Cuộc đời này đâu ai
trả cát-xê
Sao bạn cứ đam mê
diễn xuất?

Những câu nói hay đáng để suy ngẫm trong cuộc sống

Ở đời ganh ghét, chẳng
được chi
Thù hận hại nhau, chẳng
được gì
Xã hội bao la, người
mỗi tính
Rộng lượng bao dung
bớt sầu bi

Ở đời ganh ghét, chẳng  được chi