Những câu stt ngắn đầy cảm xúc về đời sống rất hay

Tôi thường lo lắng
sẽ mất đi một ai
đó.
Thế nhưng đôi khi tôi
cũng tự hỏi rằng
liệu có một ai lo
lắng rằng
họ sẽ mất đi tôi
hay không?

Những câu stt ngắn đầy cảm xúc về đời sống rất hay

Nhiều lúc tự hỏi…
Rốt cuộc mình đã
làm gì sai
Mà bản thân phải
chịu nhiều tổn thương
đến vậy..?

Những câu stt ngắn đầy cảm xúc về đời sống rất hay

Ai cũng từng trải qua
cảm giác…nhìn mọi
người xung quanh ai cũng
giỏi giang, ưu tú. Còn bản
thân tầm thường
không tài cán gì.
Muốn thay đổi bản thân
lắm nhưng không biết
bắt đầu từ đâu..!

Những câu stt ngắn đầy cảm xúc về đời sống rất hay

Phải luôn vui vẻ
ban ngày
Tối về đắp chăn
khóc sau cũng
được

Những câu stt ngắn đầy cảm xúc về đời sống rất hay

Nhiều lúc chỉ mong
sáng mai thức dậy
Thấy mọi thứ lại đâu vào
đấy không còn trăn trở
cũng không còn lo toan
Chỉ còn
bình an, hạnh phúc và
một đống tiền

Những câu stt ngắn đầy cảm xúc về đời sống rất hay