Sẽ chẳng bao giờ thật sự hạnh phúc nếu cứ tiếp tục

Sẽ chẳng bao giờ thật
sự hạnh phúc
nếu cứ tiếp tục giữ lấy
những thứ làm cho bạn
buồn
Cứ kệ nó, và hãy cứ
tiếp tục bước đi…

Sẽ chẳng bao giờ thật sự hạnh phúc nếu cứ tiếp tục

Lớn lên đi làm rồi, bạn sẽ
nhận ra một điều cay
đắng trong cuộc đời
đó là Làm đúng 100 lần không
ai nhớ, làm sai một lần
chẳng ai quên
Và ai cũng sẵn sàng để
chà đạp lên bạn

Lớn lên đi làm rồi, bạn sẽ  nhận ra

Đừng mong người khác
hiểu cảm giác của bạn
Vì nếu họ hiểu được
họ đã không đối xử với
bạn như vậy!

Đừng mong người khác hiểu cảm giác của bạn

Không có gì là mãi mãi
Cũng chẳng có gì
dài lâu
Chỉ cần tìm được một cái cớ
Bất cứ ai cũng có thể
rời đi

Không có gì là mãi mãi

Bước qua đau thương
Ta học được cách cứng cỏi
Nhưng trong thâm tâm
ta mệt mỏi đến
nhường nào

Bước qua đau thương