7 điều cần học suốt đời

7 điều cần học suốt đời
7 điều cần học suốt đời (Ảnh: fb.com/fantamanlanh)

7 ĐIỀU CẦN HỌC SUỐT ĐỜI

Học “Nhận lỗi”

Học “Nhu hoà”

Học “Nhẫn nhục”

Học “Thấu hiểu”

Học “Buông bỏ”

Học “Cảm động”

Học “Sinh tồn”

Tâm An Lành