Cha mẹ giàu con thong thả cha mẹ nghèo con vất vả gian nan

Cha mẹ giàu con thong thả cha mẹ nghèo con vất vả gian nan
Cha mẹ giàu con thong thả cha mẹ nghèo con vất vả gian nan. (Ảnh: fb.com/fantamanlanh)

Cha mẹ giàu con thong thả

Cha mẹ nghèo con vất vả gian nan

Làm con đừng có thở than

Phải hiểu cha mẹ gian nan bội phần

Tâm An Lành