Chuyện người chớ móc chớ moi hãy treo gương Thiện mà soi lấy mình

Chuyện người chớ móc chớ moi hãy treo gương Thiện mà soi lấy mình
Chuyện người chớ móc chớ moi hãy treo gương Thiện mà soi lấy mình (Ảnh: fb.com/fantamanlanh)

Chuyện người chớ móc chớ moi
Hãy treo gương Thiện mà soi lấy mình
Ai thương ai ghét mặc tình
Phận mình cứ giữ TÂM mình cho ngay

Tâm An Lành