Đừng ăn chơi…Khi Mẹ còn cực khổ – Đừng đua đòi…Khi Cha đổ mồ hôi

Đừng ăn chơi...Khi Mẹ còn cực khổ - Đừng đua đòi...Khi Cha đổ mồ hôi
Đừng ăn chơi…Khi Mẹ còn cực khổ – Đừng đua đòi…Khi Cha đổ mồ hôi. (Ảnh: fb.com/fantamanlanh)

Đừng ăn chơi…Khi Mẹ còn cực khổ.

Đừng đua đòi…Khi Cha đổ mồ hôi.

Đừng vô tâm…Sống chỉ biết mình thôi.

Đừng mê muội…Mộng mơ hư ảo.

Đừng xa hoa…Khi Mẹ già tần tảo.

Đừng ảo huyền…Gây phiền não Cha yêu.

Đừng ra đường…Với cái mặt tự kiêu.

Đừng cao ngạo…Mà chê bai kẻ yếu.

Đừng Phung phí…Khi gia đình túng thiếu.

Đừng vì tiền…Mà bất hiếu song Thân.

Tâm An Lành