Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười

Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn
Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn

Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn

Bởi không bao giờ bạn biết được có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó

Tâm An Lành