Đừng lợi dụng những người yêu quý bạn

Đừng lợi dụng những người yêu quý bạn
Đừng lợi dụng những người yêu quý bạn (Ảnh: fb.com/fantamanlanh)

Đừng lợi dụng những người yêu quý bạn

Đừng nói rất bận với những người đã giúp đỡ bạn

Đừng lừa dối những người thật sự tin tưởng bạn

Và đừng quên những người luôn nhớ đến bạn

Tâm An Lành