Đừng nói những lời xúc phạm người khác khi bạn giận giữ

Đừng nói những lời xúc phạm người khác khi bạn giận giữ
Đừng nói những lời xúc phạm người khác khi bạn giận giữ

Đừng nói những lời xúc phạm người khác khi bạn giận giữ

Con giận sẽ qua đi nhưng những lời nói xúc phạm của bạn có thể làm ai đó bị tổn thương cả đời

Tâm An Lành