Đừng quá phụ thuộc vào bất kỳ ai trên đời này

Đừng quá phụ thuộc vào bất kỳ ai trên đời này
Đừng quá phụ thuộc vào bất kỳ ai trên đời này (Ảnh: fb.com/fantamanlanh)

Đừng quá phụ thuộc vào bất kỳ ai trên đời này

Hãy học cách tự đứng vững trên đôi chân của chính bạn

Bởi ngay cả cái bóng của bạn cũng sẽ rời bỏ bạn khi ở trong bóng tối

Tâm An Lành