Hãy vui lên với những gì ta đang giữ

Hãy vui lên với những gì ta đang giữ Đừng chạm vào những thứ đã qua đi Hãy để nó cứ trôi thật xa Thứ còn lại mới chính là HẠNH PHÚC
Hãy vui lên với những gì ta đang giữ
Đừng chạm vào những thứ đã qua đi
Hãy để nó cứ trôi thật xa
Thứ còn lại mới chính là HẠNH PHÚC
(Ảnh: fb.com/fantamanlanh)

Hãy vui lên với những gì ta đang giữ
Đừng chạm vào những thứ đã qua đi
Hãy để nó cứ trôi thật xa
Thứ còn lại mới chính là HẠNH PHÚC

Tâm An Lành