Là vợ chồng

Là vợ chồng
Là vợ chồng (Ảnh: fb.com/fantamanlanh)

Là vợ chồng

Có thể làm nhau khóc

Có thể làm nhau buồn

Có thể giận dỗi nhau

Nhưng tuyệt đối không được lừa dối nhau

Tâm An Lành