Mẹ là người đẹp nhất thế gian thời gian ơi..! Xin đừng làm tổn thương người

Mẹ là người đẹp nhất thế gian thời gian ơi..! Xin đừng làm tổn thương người
Mẹ là người đẹp nhất thế gian thời gian ơi..! Xin đừng làm tổn thương người (Ảnh:fb.com/fantamanlanh)

Mẹ là người đẹp nhất thế gian

Thời gian ơi..! Xin đừng làm tổn thương người.

Tâm An Lành