Nên nhớ một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười còn giá trị hơn một cung điện đầy nước mắt.

Nên nhớ một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười còn giá trị hơn một cung điện đầy nước mắt.
Nên nhớ một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười còn giá trị hơn một cung điện đầy nước mắt. (Ảnh: fb.com/fantamanlanh/)

Nên nhớ một ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười còn giá trị hơn một cung điện đầy nước mắt.

Tâm An Lành