Nhiều lúc chỉ muốn trở lại làm một đứa trẻ

Nhiều lúc chỉ muốn trở lại làm một đứa trẻ
Nhiều lúc chỉ muốn trở lại làm một đứa trẻ (Ảnh: fb.com/fantamanlanh)

Nhiều lúc chỉ muốn trở lại làm một đứa trẻ

Để được vô tư không còn đau buồn, lo nghĩ

Tâm An Lành