Trên đời này không có ai yêu thương bạn hơn cha mẹ

Trên đời này không có ai yêu thương bạn hơn cha mẹ
Trên đời này không có ai yêu thương bạn hơn cha mẹ (Ảnh: fb.com/fantamanlanh)

Bạn hãy nhớ

Trên đời này không có ai yêu thương bạn hơn cha mẹ

Lúc khó khăn, người khác có thể quay lưng, nhưng… cha mẹ thì không bao giờ

Tâm An Lành