5 câu nói dối trong đời mẹ

5 câu nói dối trong đời mẹ
5 câu nói dối trong đời mẹ

5 câu nói dối trong đời mẹ:

1. Cơm không đủ ăn. Mẹ nói: Mẹ không đói.

2. Nhà nghèo. Mẹ nói: Mẹ không thích quần áo mới.

3. Thức ăn ít. Mẹ nói: Mẹ không thích ăn.

4. Dậy sớm thức khuya. Mẹ nói: Mẹ không mệt.

5. Kiệt sức vì mỏi mệt. Mẹ nói: Mẹ không sao.

Tâm An Lành