Chợ đời của Mẹ

Chợ đời của Mẹ
Chợ đời của Mẹ

Chợ đời của Mẹ

Mẹ gánh tương lai đến chợ đời

Con đường sỏi đá dấu chân phơi

Gian nan mỗi bước chân rong ruổi

Trĩu nặng oằn vai chẳng nửa lời

Bán cả xuân thì nuôi con trẻ

Mua hy vọng mới tạo cơ ngơi

Mong cho mỗi đứa nên danh phận

Tình mẹ thiên thu tựa biển trời

Ảnh: Tâm An Lành