Hãy yêu mẹ khi mẹ còn biết. Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi. Ghi lời yêu quý lên bia đá. Đá vô tri nào có nghĩa lý gì

Hãy yêu mẹ khi mẹ còn biết. Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi. Ghi lời yêu quý lên bia đá. Đá vô tri nào có nghĩa lý gì
Hãy yêu mẹ khi mẹ còn biết. Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi. Ghi lời yêu quý lên bia đá. Đá vô tri nào có nghĩa lý gì

Hãy yêu mẹ khi mẹ còn biết. Đừng chờ đến lúc mẹ ra đi. Ghi lời yêu quý lên bia đá. Đá vô tri nào có nghĩa lý gì