Hãy yêu thương mẹ thật nhiều nhé..!

Hãy yêu thương mẹ thật nhiều nhé..!
Hãy yêu thương mẹ thật nhiều nhé..!

Mẹ ơi! Con yêu mẹ:

10 tuổi: Con yêu mẹ!

14 tuổi: Mẹ thật là nhiều chuyện!

18 tuổi: Mình muốn bỏ nhà đi!

25 tuổi: Mẹ ơi, mẹ đã nói đúng!

30 tuổi: Mẹ tha thứ cho con nhé!

50 tuổi: Con không muốn mất mẹ!

70 tuổi: Con yêu mẹ rất nhiều…!

Hãy yêu thương mẹ thật nhiều nhé..!

Ảnh Tâm An Lành