Hãy yêu thương mẹ thật nhiều nhé..!

Hãy yêu thương mẹ thật nhiều nhé..!
Hãy yêu thương mẹ thật nhiều nhé..!
Hãy yêu thương mẹ thật nhiều nhé..!
Hãy yêu thương mẹ thật nhiều nhé..!

Mẹ ơi! Con yêu mẹ:

10 tuổi: Con yêu mẹ!

14 tuổi: Mẹ thật là nhiều chuyện!

18 tuổi: Mình muốn bỏ nhà đi!

25 tuổi: Mẹ ơi, mẹ đã nói đúng!

30 tuổi: Mẹ tha thứ cho con nhé!

50 tuổi: Con không muốn mất mẹ!

70 tuổi: Con yêu mẹ rất nhiều…!

Hãy yêu thương mẹ thật nhiều nhé..!

Ảnh Tâm An Lành

Loading...
Loading...