Điều khoản

Điều khoản sử dụng cho tuetamblog.net

Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin hoặc có thắc mắc về Điều khoản sử dụng của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: tuetamblog@gmail.com.

Xin vui lòng đọc kỹ các quy định và thỏa thuận trong các điều khoản dưới đây vì chúng sẽ được áp dụng khi bạn truy cập hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi chúng tôi.

1. Phạm vi áp dụng

Khi bạn truy cập, sử dụng các sản phẩm & dịch vụ của tuetamblog.net đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý và chấp nhận tuân thủ đầy đủ các điều khoản này.

2. Sử dụng sản phẩm & dịch vụ của tuetamblog.net

– Sản phẩm & dịch vụ của tuetamblog.net sau đây được viết tắt là SP&DV

– Không sử dụng trái phép SP&DV. Ví dụ như: không can thiệp hoặc cố tình sử dụng SP&DV bằng các cách thức khác nhau mà không thông qua giao diện hay hướng dẫn của chúng tôi.

– Chúng tôi có quyền từ chối truy cập hoặc ngừng cung cấp các SP&DV với bất cứ lý do gì không cần báo trước hoặc giải thích lý do. Phổ biến nhất là việc vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc chúng tôi đang trong quá trình điều tra các hành vi do nghi ngờ có sự sai phạm trong đó.

– SP&DV của chúng tôi có thể chứ các nội dung của bên thứ 3. Chúng tôi cố gắng chọn lọc nội dung bên thứ 3 để cung cấp cho bạn các SP&DV chất lượng tốt. Nhưng điều này không đồng nghĩa chúng tôi xem xét tất cả hoặc bắt buộc phải chọn lọc một nội dung nhất định. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ 3 đưa ra.

– Chúng tôi có thể gửi tới bạn các thông báo về SP&DV , thông báo quản trị hay các thông báo khác.

– Việc bạn sử dụng SP&DV và tạo các dữ liệu hoặc thông tin liên quan đến SP&DV không đồng nghĩa với bạn có quyền sở hữu trí tuệ hay đòi lại dữ liệu từ chúng tôi.

3. Sửa đổi và chấm dứt sản phẩm và dịch vụ của tuetamblog.net

– Chúng tôi luôn không ngừng nâng cao chất lượng các SP&DV, tuy nhiên có những khả năng SP&DV có thể bị sửa đổi, thêm, bớt các tính năng hoặc ngừng hay tạm ngừng cung cấp.

– Bạn có thể ngừng sử dụng SP&DV theo ý muốn của bạn, mặc dù chúng tôi lấy làm tiếc vì điều đó. Tương tự, chúng tôi có thể ngừng hoặc giới hạn SP&DV của chúng tôi bất cứ lúc nào.

4. Điều khoản đảm bảo và tuyên bố từ chối trách nhiệm

– Chúng tôi có thể đưa ra thông tin hay lịch trình phát triển SP&DV, tuy nhiên chúng tôi không hứa hẹn về điều đó.

– Chúng tôi và các đối tác của mình cũng không đưa ra bất cứ sự hứa hẹn nào cho các SP&DV

5. Trách nhiệm pháp lý

– Trong mọi trường hợp, tuetamblog.net và các đối tác không chịu trách nhiệm trong mọi hậu quả do người dùng sử dụng SP&DC của chúng tôi. Điều nay bao gồm và không giới hạn về các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, các quyết định của bạn dựa trên kết quả và SP&DV của chúng tôi đưa ra.

6. Về các điều khoản

– Chúng tôi có thể sửa đổi, thêm, bớt nội dung trong các điều khoản bất cứ lúc nào. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này