Thứ Tư, Tháng Năm 27, 2020
Đời người luôn có 2 việc không thể đợi, 2 thứ không thể sợ, 2 điều không thể lựa chọn

Đời người luôn có: 2 việc không thể đợi, 2 thứ không thể sợ,...

Nhân gian vô thường, thế sự khó lường, vật đổi sao dời, con người cũng chỉ đang mò mẫm trong cõi nhân sinh. Đời người ngắn chẳng tày gang, vậy thì, có những chuyện nào không thể đợi, không thể sợ, không thể lựa chọn trong kiếp người?
Bạn sẽ khóc hết nước mắt khi đọc xong 10 điều này về Bố!

Bạn sẽ khóc hết nước mắt khi đọc xong 10 điều này về Bố!

Bố là người nghiêm túc nhất và cũng là người cô độc nhất trên thế giới này. Gánh nặng trên vai bố, liệu tất cả những người làm con chúng ta đều thấu hiểu? Bạn sẽ khóc hết nước mắt khi đọc xong 10 điều này về Bố!